کلوچه زنجبیلی سنتی

21000 تومان

ترکیبات ارد سبوس دار غنی شده با آهن و منیزیم، روغن مایع سویا، شربت اینورت، شکر، بی کربنات سدیم، آب یونیزه،
طعم دهنده(زنجبیل، شیرین بیان، رازیانه، زیره سبز)